ikona telefon

+420 607 614 766
rcslunecnik@volny.cz

ikona adresa

Důlce 3092/74,
400 01 Ústí n/L.

logo m

ds Rozmarynek
Dětská skupina Rozmarýnek
(CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011160)

Základní informace a podmínky pro zápis dítěte do DS Rozmarýnek

Adresa Dětská skupina Rozmarýnek, Kubelíkova 1 – Střekov, 400 03
Objekt bývalých jeslí, prostory zařízeny a vybaveny dle platné legislativy týkající se Dětských skupin
Provozovatel Rodinné centrum Slunečník, z.s., Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem
E-mailová adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www adresa slunečník.org
270 26 876
Odpovědná osoba Mgr. Irena Beránková
Ředitelka DS Mgr. Irena Beránková tel. 607 614 766
Typ veřejná s celodenním provozem
Dětská skupina stanovená kapacita: 12 dětí
Provozní doba pondělí – pátek 7.30 – 16.00 hodin (doba provozu DS může být upravena na základě potřeby rodičů)
Zaměstnanci Chůvy/Pečovatelky (dle zákona o DS) – v DS pracují 2-3 pečovatelky v 1 oddělení.
Školné 2000,- Kč při celotýdenní docházce
1700,- Kč při docházce 3 dny v týdnu
1200,- při docházce 2 dny v týdnu.
150,- Kč /den při docházce na jednotlivé dny
Stravování Strava (oběd) zajištěna externě. Svačiny a pitný režim budou zajištěny přímo v DS pečovatelkami.
Cena stravování: 80,- Kč/den – cena může být v průběhu upravena dle cen dodavatele
Pobyt venku Veřejné hřiště (Střekov) – cca 100 m od budovy, kde sídlí DS + zahrada v objektu

Kontakty na pečovatelky

 • Eva Pixová – tel. 606 550 423
 • Miluše Rosulková – tel. 735 510 005

Předpoklady pro přijetí

 • Dítě je ve věku 18 měsíců až 3 let - přednostně přijímáme 2leté děti (mladší děti po dohodě a dle naplněnosti kapacity DS)
 • Dítě je schopno samostatné chůze.
 • Dítě je schopno dlouhodobého odloučení od rodičů.
 • Dítě je fyzicky i psychicky zdravé a podrobilo se pravidelnému stanovenému očkování, což bude doloženo lékařským posudkem (o přijetí a zařazení dětí s handicapem či jinými znevýhodněními, která vyžadují náročnější péči, se rozhodne individuálně).
 • Rodiče dítěte jsou ochotní k úzké spolupráci s dětskou skupinou.
 • Umístění dítěte do dětské skupiny vede k pomoci rodičům s jejich uplatněním na trhu práce. Alespoň jeden z rodičů je zaměstnán, vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje. Pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny.
 • Rodič dítěte doloží u zápisu svůj pracovně právní vztah se zaměstnavatelem potvrzením o existujícím pracovně právním vztahu, nebo pokud podniká, doloží potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o tom, že je účasten na důchodovém pojištění. U nezaměstnaných rodičů doloží rodič potvrzení od úřadu práce o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. U rodiče, který je studentem, bude doloženo potvrzení o studiu. Rodiče pro účely doložení těchto faktů obdrží příslušný formulář u přijímacího řízení.
 • Rodič dítěte vyplní po přijetí dítěte do dětské skupiny a na konci účasti na projektu monitorovací list podpořené osoby.
 • Rodič dítěte vyplní písemný souhlas se zpracováním osobních údajů (součást Přihlášky)
 • Rodič dítěte se zaváže, že dodrží docházku uvedenou v Přihlášce
 • Podmínkou je docházka min. 2 dny v týdnu, přednostně budou//jsou do DS přijaty děti s celotýdenní docházkou

Zápis

Zápis dětí do Dětské skupiny probíhá průběžně i během roku do naplnění kapacity, poté jsou děti evidovány jako náhradníci.

K zápisu je třeba vyplnit Žádost o umístění dítěte do Dětské skupiny. V Žádosti je nutné vyplnit konkrétní dny, kdy bude dítě do DS docházet.

Přednostně přijímáme děti s docházkou celotýdenní, dále mají přednost děti s plánovanou delší docházkou do DS, následující děti s docházkou na 3 dny a 2 dny. Podmínkou je celodenní docházka – tj. min. 6 h., u dětí mladších 2 let po dohodě (v případě pobírání rodičovského příspěvku u dítěte do 2 let nesmí celková návštěvnost za měsíc přesáhnout 92 h).

Po sepsání Žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny budete do 15 pracovních dnů informování o výsledku zápisu a rozhodnutí o přijetí//nepřijetí dítěte a rodič bude o rozhodnutí informován prostřednictvím emailu.

V případě přijetí dítěte do dětské skupiny je nutné vyplnit a odevzdat následující dokumenty:

 • Závazná Přihláška spolu s Lékařským posudkem o zdravotním stavu dítěte
 • Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
 • Monitorovací list podpořené osoby

Dle domluvy je nutné uhradit administrativní poplatek (záloha školného) ve výši 1 školného (800 až 1500 Kč) a zároveň školné a stravné na následující měsíc. Administrativní poplatek bude vrácen při řádně nahlášeném ukončení docházky do DS, a to do 40 dnů v případě, že bude školné v průběhu docházky řádně uhrazeno. Pokud nebude školné řádně uhrazeno, nebude administrativní poplatek vrácen.

Po dodání všech materiálů bude uzavřena Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině

Ceník

Školné - dle docházky dítěte do dětské skupiny (ceník viz výše)

V ceně pravidelné keramické tvoření, akce pořádané RC Slunečník (pobočka Kubelíkova – jedná se např. o Karneval, dětský den, Mikulášskou nadílku a další příležitostné akce). Ostatní akce budou hrazeny z poplatků od rodičů.

Poplatek za docházku je hrazen pravidelně každý měsíc, bez ohledu na státní a jiné svátky, dovolené, nemoci a další absence dítěte. Výše poplatku je stejná i bez ohledu, zda dítě DS navštěvuje celý den či pouze dopoledne//odpoledne.

STRAVOVÁNÍ v dětské skupině: 2x svačinka, oběd, pitný režim
Výpočet stravného je na daný měsíc zálohový. Vyúčtování stravného proběhne následující měsíc, kdy se odečte od zálohy nového měsíce přeplatek stravného za uplynulý měsíc a to za dobu řádně omluvené absence. Podrobnější instrukce obdržíte po sepsání Smlouvy.

Informace pro rodiče

Co s sebou do Dětské skupiny Rozmarýnek:

 • pyžamo
 • oblečení dovnitř
 • bačkory do třídy s pevnou patou (ne pantofle ani „crocsy“)
 • pohodlné oblečení do třídy - tričko, slabé tepláky, kalhoty, legíny, sukýnky, zástěrka, šatičky, ponožky, punčocháče
 • oblečení na ven (podle počasí) - tepláky, legíny, kraťasy, mikina, bunda, čepice či kšiltovka (dle aktuálního počasí)
  v zimě nepromokavé oblečení i boty, šálu, čepici, rukavice (doporučujeme spíše palčáky).
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, ponožky či punčochy apod.)
 • 1x měsíčně: papírové kapesníčky v krabici i v balíčcích, vlhčené ubrousky
 • pleny (dle potřeby a spotřeby), případně další potřeby k přebalování (vlhčené ubrousky, krém)
 • plyšovou hračku, na kterou je dítě zvyklé (např. pro usínání apod. – jiné hračky nedoporučujeme)
 • dudlík – je-li to nezbytné, např. pro usínání, prosíme o jeho uložení do podepsané krabičky

Upozornění

Volte oblečení dle aktuálního počasí. Dětem dávejte oblečení, které se lehce obléká – nevhodné je oblečení na zapínání, které je na zádech, laclové kalhoty, těsné gumy u kalhot či sukýnek, malé punčošky, rozbité zipy, malé nebo příliš velké boty. Všechny věci musí být podepsané (předejde se záměně věcí, případné ztrátě).

2024 © DeCe COMPUTERS s.r.o. ALL RIGHTS RESERVED.